Rovdyr Allianse

Meny

Hjem
Forvaltning
Internasjonale avtaler
Feil med rovviltpolitikken
Forvaltningspraksis
Utnyttelse av nødvergeretten
Nødvergeretten fortsettelse
Strategi
Stortingsvalg
Nyheter
Kontakt
English
Bern Convention 
Det vi mener 
Miljøverndepartementet


Bilder: © Staffan Widstrand: http://www.staffanwidstrand.se/

 

Pådrivere for et bedre rovviltvern

 

Er det sammenheng mellom lover, forskrifter, internasjonale avtaler, bestandstørrelser, bevaring og forvaltning?

Rovdyra er fredet; de står under særdeles sterkt vern og er på rødlista over truede arter. Men, hvordan forvalter vi disse artene i forhold til vernet?

Tar vi vare på de store rovdyra i Norge, slik at de er en del av naturens mangfold i fremtiden?