Rovdyr Allianse

Meny

Hjem
Forvaltning
Internasjonale avtaler
Feil med rovviltpolitikken
Forvaltningspraksis
Utnyttelse av nødvergeretten
Nødvergeretten fortsettelse
Strategi
Stortingsvalg
Nyheter
Kontakt
English
Bern Convention 
Det vi mener 
Miljøverndepartemenet


Bilder: © Staffan Widstrand: http://www.staffanwidstrand.se/

 

Feil med rovdyrpolitikken

Levedyktige bestander av rovdyr i Norge?‏
Eller må vi til Sverige for å oppleve det i fremtiden?
 
Det som er feilslått i Norsk rovviltforvaltning:
 
Rovvilt og husdyr - delt målsetning. Husdyr på utmark i hele landet. - Bør være unødig å si at rovdyr spiser husdyr. Ellers; Se under gjeting.
Levedyktige bestander (?) - Hva er nå det?/ Hvor mange dyr?
Rovdyrsone - Økte konflikter og for liten bevegelsesfrihet for rovdyra. For stor fare for å bli skutt før det blir opprettet nye familiegrupper.
Midler til konfliktdempende tiltak (gjerder og omstilling) Virker dette? Konflikten bare øker... Hva blir gjort?
Erstatninger - Ved å dele ut erstatninger til de som  bevisst setter ut husdyr i rovdyrutsatte områder vil det ikke ha noen prevantiv virkning for hverken angrep på husdyr eller konfliktnivået på sikt. Staten får bare økte utgifter og økt konfliktnivå.
Lisensjakt - Vi har fremdeles noen mål og nå, eller? Det er over 30 år siden ulven ble fredet. Har man ikke hatt god nok tid til å forberede seg?
Skadedyruttak - Hva er et skadedyr? Ethvert rovdyr som får sjangs til å forsyne seg med et lettvint måltid gjør det! Alle barn av kjøttetende dyr leker og trener på jakttaktikk på byttedyr. Vi må begrense muligheten for at "treningskameratene" blir sauer.
Jakt og uttak som konfliktdempende tiltak - Hvordan går det med barnet som får viljen sin etter å ha sutret og grått seg til det, etter at man i i utgangspunket hadde sakt nei? Mindre konflikter på sikt? - Neppe! Her bør man  bruke psykologi.
Lokale rovviltnemnder - Lokalpolitikere som egentlig jobber for å fjerne rovdyra fra Norsk jord og forteller i media hvor forferdelig dette er. Dette har en smittende effekt på lokalbefolkningen.
 
Merete Furuberg`s ( var medlem i rovviltnemnda i Hedmark ) engasjement for rovdyra:
 
 
 
Holdningsskapende arbeid - Se lokale rovviltnemnder.
Forvaltning - DN må forholde seg til dagens politikk, ikke etter hva som er fornuftig i forhold til bevaring av truede arter.
Forskning - Noe politikerne bruker for å se hvor mange individer man har av de enkelte arter, og hvor de befinner seg, slik at politikerne kan "synse seg frem" til videre forvaltning. Viktig informasjon som hvordan man skal forholde seg til artene for å bevare dem på lang sikt blir ikke tatt hensyn til.
Har noen fått i oppgave å finne ut av hvor mange dyr som trengs i en levedyktig bestand?
Gjeting - Gjeting med gevær innenfor rovdyrrevir og eller sone, kan være jakt, kamuflert som nødverge for å bli kvitt rovdyra.  - Bør bli forbudt!
Nødverge inni revir eller sone -  kan brukes til kamuflert jakt. Bør bli forbudt! All slipp av husdyr inni revir bør bli på eiers ansvar. - Null erstatning!
Internasjonalt ansvar - Noe vi vil at verden skal tro om oss. Praksis er en annen sak! Vi er og blir best i å rydde hos andre!
 
 
Har det blitt utredet noen handlingsplan for å nå målene?
Har man foretatt noen konsekvensanalyse (lang sikt - ikke brannslokking) av tiltakene?
Har man satt seg inn i samfunnspykologi  når det gjelder virkningen av holdningskapende arbeid - hva som har mest positiv virkning?
Rovviltnemndene som holdningsmittende instans? - Og medlemennes holdningskapende arbeid - hvordan fungerer det? 
Hvis ikke de regionale nemndene er oppnevnt for å skape konflikdemping - hvorfor har man regionale medlemmer da? Natur, biologi, økosystem, genetikk, populasjonsdynamikk og forvaltning har de jo ikke greie på!