Rovdyr Allianse

Meny

Hjem
Forvaltning
Internasjonale avtaler
Feil med rovviltpolitikken
Forvaltningspraksis
Utnyttelse av nødvergeretten
Nødvergeretten fortsettelse
Strategi
Stortingsvalg
Nyheter
Kontakt
English
Bern Convention 
Det vi mener 
Miljøverndepartementet


Bilder: © Staffan Widstrand: http://www.staffanwidstrand.se/ , © Rovdyr-Allianse

 

Forvaltningspraksis

Det er de "respektive" nemndene i de forskjellige forvaltningsregionene som skal komme med forvaltningsplan for rovdyr  for sine områder.

 Vi velger å vise til Hedmark(region 5) som skal ha innslag av alle de store rovdyra i sitt område.

Forvaltningsplan


 

Vi har forpliktelser i å ivareta de store rovdyra. Forpliktelsene ligger i grunnloven, viltloven, Bern-konvensjonen og Biomangfoldkonvensjonen. Men, har disse forpliktelsene noen praktisk verdi?

Litt historie:

I 2005 var det lisensjakt av ulv på Koppangkjølen. Man skulle ta ut  koppangflokken + Løten/ Hamarparet som utgjorde totalt 5 dyr til sammen.  Les mere her: WWF Ulverettsak
Saken ble anket av Foreningen Våre Rovdyr, men de tapte i Borgarting: Mere om rettsaken

I rettsaken kom det frem fra Miljøverndepartementets (MD) ansatte at de tolket forpliktelsene våre dit hen, at så lenge vi har et par ulv innenfor ulvesonen, så tar Norge sin del av ansvaret.
Hvilket ansvar tar vi?

Ulvejakta 2005:

Må fjernes helt 
Stans lisensjakta på ulv
Ulvejakt vekker internasjonal oppsikt
Rådførte seg ikke med forskrere før jakta
Feil ulv skutt

Elverum søkte om å ta ut minst en flokk (Julussa) 2005/2006, men fikk avslag
Avgjørelse på klage uttak ulv
Gledelig vedtak
Rovviltnemnda i Hedmark respekterer ikke Stortingets pålegg
Bondelaget ønsket at nemnda skulle søke om uttak av ulv (2007) - selv om vi hadde særdeles tynn bestand sist sommer!
Bondelaget ønsker bestandsregulering
Brev til Regjering og Storting fra Nemnda i Hedmark (hvor er engasjementet for vernet?)

Bestandene i dag

2008:

Kvotejakt gaupe:

Økte kvoten på gaupe
Fylkesmannen Buskerud gaupekvote
Forlenget gaupejakt Hedmark
Avslag på klage kvotejakt Trøndelag ( legg merke til hvordan MD ignorerer det faglige)
Vi har hatt en liten økning på gaupestammen men; Vi vet ikke hvor mange dyr det finnes i dag etter fjoårets utskytninger.
Legg derfor merke til den enorme veksten i kvotebevilgningene her (link nederst på siden), etter at nemnden har fått styringsrett!
Legg også merke til Stortingsmeldingen, der det står at man ikke må havne under minimumsbestandene!

Mindre jerv en anntatt
Kvotejakt jerv

 

Linker:

Rovdyr i Norge forvaltes slik politikerne har bestemt

Merking av dyr

Lider og dør av merking

NINA ang kritikk etter "Ut i naturen" på NRK i 2005

Lokal forvaltning av trua rovdyr: Skyt!

Rovdyr og samfunn

Ulven i Norge kan bli utryddet

Grenseløse ulver