Rovdyr Allianse

Meny

Hjem
Forvaltning
Internasjonale avtaler
Feil med rovviltpolitikken
Forvaltningspraksis
Utnyttelse av nødvergeretten
Nødvergeretten fortsettelse
Strategi
Stortingsvalg
Nyheter
Kontakt
English
Bern Convention 
Det vi mener 
Miljøverndepartementet


Bilder: © Rovdyr-Allianse

Støtt Osdalsulvene på Facebook

Er rovdyra en del av naturmangfoldet?

Nyheter

02.02.11
Deltidsrapp fra SVA lisensjakt ulv  Sverige 2011

Sluttrapport fra SVA. De 28 skutte ulvene i Sverige 2010


31.01.11
Svenskenes forslag på å "bevare/forsterke" ulvestammen

Til kamp for rovdyrene

Svensk ulvejakt til EU domstol

FRP vil granske reinerstatningen

Vil radiomerke 12 ulver

Dreper jerveunger i hiene

Svenskene ønsker å sette ut dyrehageulv

NJFF ønsker utvidet ulvejakt

Rekordmange gauper kan felles

04.12.10
Som man frågar får man svar
Svenskene kan skyte  maks 29 ulver

Ulvesporing i Østfold

 20.10.10
Krav fra bondelaget

Bondelaget vil ha mer til forebyggene tiltak. Ønsker bondelagets medlemmer å forebygge? Og hvilke konkrete tiltak kan de tenke seg å bruke penger på, slik at konflikten mellom husdyr og rovdyr blir minimale?
Får jakte ulv med helikopter  i Finnmark. Er dette russerulv med viktige gener?


19.10.10
27 vargar jagades av flere tusen jägare

Nok en hundeier hatt latt bikkja fly løs midt i et ulverevir, med den triste utgangen det mange ganger tar!
NJFF krever lisensfelling av ulv
Østfoldordførere sammen mot ulv i Østfold

Krever helikopterjakt på ulv


04.05.10
Skadefelling aldri effektivt
Ikke vi som bestemmer  hvordan rovdyra skal reguleres sier sau og geit
..

29.04.10
Vil ha løshundjakt på bjørn(hva med bjørneangrep av bikkjer?)
Prioriter forebygging - ikke erstatning!
Drepte fem jervevalper


24.04.10
Dokumentar om Illegal jakt på ulv i Sverige

14.04.10
Vil skille beitedyr og rovdyr

12.04.10
Eit tap for landsdelen
Sivil ulydighet, eller organisert kriminalitet?
Ønsker svensk nødverge
Genetiker ifrågasätter minister i vargfråga

Nødvergelov til ny vurdering
Nødvergeforslaget blir vedtatt

10.02.10
Galven-tispa er flytta og merka
WWF svært kritisk til felling av Galven-tispa
Solheim åpner for Galven-jakt

19.02.10
Senenterpartisk svar til Erling Mømb

11.02.10

Rekordmange gauper skal felles(også) i Sverige
Fordeling av lisensjakt på gaupe - Sverige 2010


01.02.10
Forskere uenige om ulvespørsmål
Gaupejakta starter i dag

Gaupestammen er på retur
Vil granske rovviltnemndene

08.01.10
Forsker underkjenner Carlgrens argumenter for ulvejakten
En politisk motivert jakt på ulven
Ulven som ble skutt i Trøndelag var Russisk innvandrer

Store rovdyr merkes til døde
Flere lederulver ble drept under jakta

Frykter Svensk ulvejakt vil redusere Norsk bestand

Kaos i Svensk ulvejakt


22.12.09
Ulven i Trøndelag ble skutt fra helikopter

21.12.09
Ulv skutt i Nord-Trøndelag
149 gauper kan skytes under kvotejakta  i 2010
Ulvejakt i Sverige


18.12.09
Sørensen slår tilbake mot kritikk
Norsk ulv kan felles i Sverige
Får felle 27 ulver

11.12.09
Forskernes bedømming om jakt på ulv i Sverige

09.12.09
Ulv nr. 2 skutt

07:12.09
Ulv skutt i Rendalen

04.12.09
Ulv i Oslo kan være hund

02.12.09
Ulven er borte
Svenskene vil importere 20 ulver

01.12.09
Protokoll fra møte rovviltnemnda Hedmark
Rovviltnemnda region 6: "Shoot down 2010"
Økning i gaupekvota
Registrert avgang store rovdyr 2008/09 SSB

27.11.09
Kan skyte dobbelt så mange gauper

26.11.09
En anderledes jakthistorie. 
Økt innsats mot ulvejegere


25.11.09
2000 ulvedrepte sauer
2324 bønder vil ha rovvilterstatning
Hunder kan være ulvemat


24.11.09
Status rapport ulv 2008 -2009

DN
A-analyser i overvåkning av den Norske ulvebestanden 2007 - 2009
Bjørnen tar mest sau

"Russerkrig" på Trysilvegen
Kynnaparet og Osdalsparet har fått valper

23.11.09
Taus ulv
Rustning mot ulv

18.11.09
Ulvedebatten raser
Trolig svensk ulvejakt i 2010

Nytt ulverevir i Elverum
Sporet minst 9 ulv
Ulven - en del av vårt mangfold


10.11.09
Russisk ulv har fått valper i Hedmark

09.11.09
Klager rovdyrpolitikken inn for Strasbourg

02.11.09
Politikere trenger å få  servert litt dokumentasjon og fakta rundt rovdyr
Og hva bønder og jegere gjør og ikke gjør for å verne dyra! 
Hundefolkets skyld at ulv dreper hund

Ulv og angrep på hund

Dette er resultatet av uansvarlige hundehold ( man visste at det var ulv i området - alikevel slipper man bikkja løs!)

30.10.09
Her er et bevis på at man ikke kan la jegere få regne seg frem til
hvor mange dyr som kan tas ut:
Svenske jegere ønsker å skyte 103 ulver

Siste bestandsrapport ulv

26.10.09
Innkalling   til møte rovviltmenda region 5

22.10.09
Ny rovviltpolitikk i Sverige

20:10.09
Fra Sverige: Ulvene vet bedre enn regjeringen

16.10.09
Hvorfor stilles det ikke krav til inngjerdingen av husdyr i ulvesona?

15.10.09
Bondelaget har via SP vunnet mye i rovvilpolitikken
Nå begynner målet om null ulv!

Ulvetispe til besvær?
Gunnar Gundersen`s syn på naturforvaltning
Fordi noen har skapt den.

13.10.09
Bøndene skjuler sauetap

12.10.10
-Ein naturleg utsopping av bjørnen

08:10:09
Lavere terskel for å begrense rovdyr
Regjerngen har vedtatt en ny katastrofal rovdyrpolitikk


07.10.09
Verre enn forventet
Ny roviltpolitikk et skrekkens kapittel
Norge sparker mere ansvar av ulv på Svenskene s.60

Tror radiomerka gaupe er drept
Ingen rovdyrendringer

30.09.09
Lisensjakt på ulv starter i morra

26.09.09
Mye skrik og lite ulv
Rekord i rovdyrfelling

11.09.09
Rovviltnemnda i Hedmark: Ingen holdningsendringer blandt medlemmer
Rekorstor jervekvote

09.09.09
Politikere i Hedmark svarer

08.09.09
Brekk stiller rovdyrultimatum
Avslag på fellingsøknad - galventispa

Vil ikke ha ulv i Norge
Svar på spørsmål om Galventispa

04:09.09
Bærekraftig rovdyrforvaltning

01.09.09
SP syntes det er vanskelig å skyte ut rovdyr og utrydde ulv med DN
ved roret.
Ukens ulv
Løken og Skåret i samme båt

28.08.09
Hvofor koster "galventispa" staten så mye?
Ulvetispe koster 160 000 i uken

Fellingstillatelse på 7 jerver
Kreativt ulveforslag (?)
- Elgen må felles av mennesker,...
- For stor elgstamme gunstig for mer rovdyr


25.08.09
Å prøve å "redde sau" som er på utmark i utsatt område har kostet
Gaupa "Torstein" langs landevegen
Ja til ulvefelling

24.08.09
Krever felling av "Galventispa"

21.08.09
Vil ikke lære om ulv
Frykter at løvene er utryddet om ti år

20.08.09
Vil felle fler rovdyr
Rovdyra har kommet for å bli
Galventispa på veg nordover

19.08.09
Etterlyser konkrete forslag
Får lov å felle bjørn nummer 2
Vil se rovdyra i nytt positivt lys
Bjørn skutt i Ringsaker
Sjokkert over rovdyrforslag

14.08.09
Fordobling av ulvebestanden
- Skyt eller flytt Galventispa(?)
Åpent brev til Erik Solheim

13.08.09
Valg og rovdyr

12.08.09
Forvaltningen av våre store rovdyr
Får nytt fellingsløyve på jerv
Har samene glemt å leve i pakt med naturen?

07.08.09
Konflikt langs veiene
Er flertallet i Hedmark sauebønder?
Dagens rovviltforvaltning = fellingsregime

Bruer, ikke murer

06.08.09
Vil ikke ha galventispa
Ikke urealistisk, men vanskelig å fange den
- Konstruktivt rovdyrmøte i Stange

05.08.09
-Fruktbare møter om ulv
5 paralelle fellingstillatelser

04.08.09
Ytterkanten på Hedmark har møtt Solheim

03.08.09
Symbolkamp mot ulven

30.07.09
Galventispa flyttes til Kongsvinger
- La geværene ligge
Rovdyret personlig

23.07.09
Borten Moe(og SP) snakker kun på vegne av de som ikke ønsker rovdyr i Norge
- Statsadvokaten må granske Solheim
Hvem er egentilg "cowboypoliti"?

22.07.09
Tar børsa i egne hender
Fellingstillatelse på gaupe i Lillehammer og ulv i Ringebu
Russertispa lever
Luntende ulv
290 sauer bortem på Hanestadkjølen
Russertispa forsvunnet
Ulvekvota utvides

21.07.09
290 sauer rovdyrdrept
Binne med onge stoppet jakta
Vil skyte to ulver til
Får leve etter 60 sauedrap
Sauenæringa kritisk til gjerder

17.07.09
To ulver skutt på 14 dager
Krever felling av "galventispa"

16.07.09
Møtte ulv på hytta
kan ikke bekrefte bjørn på saltfjellet
Ørsjøsætra-saken for retten
Heilslakt
Solheim ypper til rovdyrstrid
 
Professor som kun bør forholde seg til det han kan - tall(?)

15.07.09
Prioriterer å holde beitedyra i live!
Erstatninger og forbygging

Total mangel på tillit

11.07.09
Føler seg forfulgt av politiet
Solheim-utspill høster storm
Vil legge om rovvilt-erstatningen

23.06.09
Skremmer vekk rovdyrene
Bjørn til obduksjon og våpen beslaglagt
- Sveen provoserte frem bjørneskytingen

- Skjøt i Nødverge, angrer ikke

 20.06.09
Bjørn skutt i Rendalen
Galven-tispa fortsatt i Hedmark
Nytt ulveamgrep( men hva er gjort for sauene?)

19.06.09
Bestandsmål for gaupe nådd i alle forvaltningsregioner

18.06.09
Observerte ulveparet i 6 timer
Myten om at
sentralmakta er byfolk er lagt død

Føler seg fullstendig overkjørt
Jakter to ulver i Rendalen
Sau tatt av bjørn

17.06.09
Endelig avslag på uttak av Osdalsflokken
Freder Osdalsflokken
Stortingsrepresentat mot egen minister
Russisk-ættet ulv velkommen i Norge
Ulven truer saueholdet

15.06.09
Anmelder Solheim - men har de lest loven?( bla. grunnloven §110b)
SV politiker på kollisjonskurs
?
Ulvetipa er i Løten
Jakter bjørn 3 steder
Ulvetispa jaget ut av Stange
Bjørn skutt i Namsskogan
La ulven leve


13.06.09
Jaktlag gjør seg klare
Vil avlive ulven
Tror ikke ulvetispa overlever

12.06.09
Skadefellingsvedtak på ulv
Skjøt bjørn
Ulvemysteriet løst
Martha og Heidi blir overvaka
Ikke et tips i giftåtesaken
Stort å møte bamsen

11.06.09
Tøffe jenter møtte bamse
Fikk fellingstillatelse på gaupe(kanskje tenker den på sine små du,..)
Kan ha blitt brukt som rovfugl-åte
DN i uttakt med nasjonal politikk(??)
Har Milli lest rovviltmeldingen, forskrifter og konvensjoner?
Der det står at alt annet skal være utprøvd. - Da bør vel sauen
fjernes fra utmarka først!

Brudulje om rovdyrforvaltning
Er rovdyr farlige?
Den unge garden av "Urbefolkningen"
takler ikke naturens lunefulle farer
.
Ulv i Eidsvoll
Skal det være nødvergerett for hund?
Håper ulvetispa reproduserer

10.06.09
Skjerma ulv får gå laus i saueland

09.06.09
-Nærgående bjørn et økende problem
Giftstoff analysert

Prøvde å forgifte rovdyr
Rovdyr DNA fra bittsår på lam
(er det ikke mere nyttig å
putte lamma bak et gjerde?)
Ti sauer tatt av ulv i Stange

07.06.09
Ulvejakt i Rendalen
Ulv tok sau i Rendalen. - Norges mest
betalte kommune for å beskytte
husdyr mot rovdyr(over 50 mill)

04.06.09
Antall betingede fellingstillatelser for rovvilt er fastsatt
Mer støtte til avgått Ap-leder i Rendalen 

02.06.09
Får kke felle bjørnen
Hannulv påkjørt av toget
Forlenger bjørnejakta
Ulv og Rendalen Arbeiderpart

31.05.09
Mulig brudd på Bern-konvensjonen
Mitt standpunkt gjorde utslaget

29.05.09
Ulvevalper i Osdalen, men ikke i Julussa
8 valper i Osdalsreviret
-Viktig ulv på vandring
Ulv som valgkampåte

28.05.09
Første ørnunge på 16 år
Skadekvote på 12 dyr
Ulveskytter frikjent i Sverige
Rovdyr truer sørsamenes eksistens

26.05.09
Villige til å ofre blod

25.05.09
Får ikke skyte bjørnen før sauen er felt
Vil fjerne all ulv
FRP vil utrydde ulven

19.05.09
Ni søknader om å skadefelle bjørn

06.05.09
Havørn fanget i revesaks
Vil halvere talet bjørnebinner
Bjørn skutt i Lierne

05.05.09
Søker om stående fellingstillatelser
Mester i overlevelse
Mulig giftåte mot ulv i Elverum

04.05.09
Fikk medhold i gaupeklage
Varsler klage på Norges rovdyrforvaltning

Kongeørnunge drept i Elgå
Ny kvote til ingen nytte

30.04.09
Jerven - en jaget jeger
Høyskolen er stolt over Wabakkens arbeid

24.04.09
Krever nei til bjørnejakt

23.04.09
Fjellreven nær utryddelse
Fann jervespor i Suldal
Ørn dreper villsau
Vil stogga jerveuttak

20.04.09
Som å tråkke eggerører i rypereir
Har skutt 25 ekstra jerv
Ny kunnskap har sin pris

19.04.09
4 nye jervar skotne
Jakter fredet jerv

18.04.09
Så gaupa rett inn i øynene
Ulven tilhører  naturligvis i naturen

17.04.09
Ulver på villspor trekker turister
Ulveforkjemper ny leder i Rendalen AP
Denne gaupa finnes ikke

16.04.09
Ulven trekker turister

15.04.09
Samer krev ny rovdyrpolitikk
AP vil begrense norsk pelsdyrproduksjon

04.04.09
Dusør for tips om ynglinger av jerv
Giga- lov for å beskytte Norsk natur
Skriftlig sørsmål fra Gunnar Gundersen(H) til Miljø- og utviklingsminsteren
WWF vil følge Nationens aprilspøk

03.04.09
Nå kommer de ut av hiene
WWF: -Kjøp ulver fra Russland

Ny ulvedusør på 50.000 kroner


01.04.09
Får leve i Aust-agder
Økning i midler til rovvilt-tiltak
Yngling ingen selvfølge
Krever vern av Osdalsulvene
Sier nei til skadefelling
Gauper og merking
Har skutt 109 gauper

30.03.09
Færre rovdyrmotstandere

26.03.09
Statkraft forsker på havørn
Ove Ommundsen hardt ut mot Erik Solheim
Møte i rovviltnemnda 13  mars
Gaupejakta  er avsluttet for i år
Ivan er ikke funnet
Snart 10 000 underskrifter

24.03.09
Klart mot ulovlig ulvejakt
-50.000 til den som oppklarer ulvedrap

 21.03.09
Lover 100.000 kroner til ulvejeger-tystere
70 millioner til rovviltnemndene

20.03.09
Ulovlig merking av ville dyr
Leserinnlegg
Håper fortsatt å finne Ivan
Tar sterk avstand fra eventuell ulvedomping i storsjøen
Møte i rovviltnemndene 25 mars om betinget skadefelling av ulv

19.03.09
Støtte til gjeting av sau
Fortsetter sporingen i Julussa
Økokrim undersøker saken nærmere
-Ivan ble skutt i februar

18.03.09
-Snodig at ulven ikke blir funnet
Fanget feil ulv
Hvem mistenkeliggjør hvem?
Ulykkesørn påkjørt av toget
Statnett jager ørn med snøscooter

15.03.09
Det gode livet på fnnskogen
Artenes forsvinnelse
Mer ulv gir mer jerv?
Tok ut tre gauper på èn uka

14.03.09
Protesterer mot ørnebråk
Alle ulvepar skal merkes

13.03.09
Viktige signaler fra Julussa-tispa
Osdalstispa radiomerket
Søket fortsetter i dag
Traff Julussa tispa i skytefeltet
Ulv og politikk i Rendalen

12.03.09
Radiomerker russerulven og Julusstispa
Krever redningsplan for isbjørnene
Våryre ulver på film
Merker russerulven og Julusstispa
Spørretime Stortinget - spørsmål 6
Ber om grep mot rovdyrene i grønn sone
-Fare for ulovlig ulvejakt
Krever økt rovdyrerstatning

11.03.09
Aukar på med havørn
Tankar under gaupesporing
Gaupas draptakt på rådyr og hjort
Vurdering av systemet for gaupeovervåkning
Reagerer på ulvejaktpåstander

10.03.09
Russer gir håp for ulven i Norge
Russisk ulv gir håp
Ørnane blir fleire

07.03.09
 -Illegal jakt er hovedutfordringen
Friskt blod til Julussa-ulvene
 -Fjern ulven Ivan
Mistenker ulovlig jakt etter mystiske ulveforsvnninger

06.03.09
Skal felle 14 ekstra-jerv
Ny gener til den sørskandinaviske ulvestammen

Finnsk-russisk ulv har etablert seg  i Hedmark
Tar ulvegrep i Rendalen
Må tas ut flere jerv
Frykter for jervebestenden

05.03.09
Vil ha skadefelling av Osdalsflokken umiddelbart

04.03.09
Rendalen anker vedtak om ulveflokk
Krever skadefelling av Osdalsflokken
Vil samle Hedmark til ulve-protest

03.03.09
Jakt med skuter og helikopter
Havner som sak i regjeringen
Foreløpig status på årets kvotejakt på gaupe

02.03.09
Ingen ulvefelling i Osdalen

27.02.09
La Osdalsulvene leve
Sårbar gaupe
Avviser jerveskyting
Vil øke elgkvotene

26.02.09
Rovdyrsympati til fortvilelse
-Usannheter om gaupesporing
Vil bruke trafikkdrept elg til ulvemat
Ulveflokken i Rendalen lever farlig
Alfatispa i ulveflokken lever

24.02.09
Vil begrense reintallet med rovdyr
Bondelaget krever at kvotene tas ut
85 gauper felt hittil i kvotejakta
Krev jerveuttak
Gaupejegere i Lomen politianmeldt

23.02.09
423.000 rein tatt av rovdyr
Frykter ulveINVASJON

22.02.09
Vil ha dobbelt så mage gauper

19.02.09
Ja til svensk ulvejakt
Krever økt gaupekvote
Høyre - et rovdyrfientlig parti?
Vurderer gaupejakt i Kristiansand
Forvaltningsstyret i Rendalen og osdalsulvene

13.02.09
Hedmark har mer enn nok elg til ulvene
Skjøt gaupe nr 10
Skjøt jerv fra helikopter

12.02.09
En stemme til jerven
-Trenger 1000 ulv
Rovdyrene skal kartlegges
12 gauper skutt...

11.02.09
Omgjering av vedtak på lisensfelling av jerv
16000 i bot for å vise NRK jervehi
Hulegaupa avlivet

10.02.09
fem hunngauper og fire ( tre..) jerver spares
Vil skyte flere gauper
Reservekvoten for gaupe må tildeles
Motbydelig gaupejakt - Rettelse: I hele landet skal det felles 119!
Gaupe på Garpestad? - På Jæren er den fredløs i disse dager!
I jervens rike

Gaupene skytes ned for fote

09.02.09
Usikkerhet omkring ørne - og rovviltdrap
Senker gaupekvote
Setter fokus på Rendalsulvene
12 gauper felt i helga

07.02.09
Gauper blir skutt under klagebehandling
Departementet stanset jervejakta

06.02.09
Gaupekvota fylt opp
Gaupeungene på plass i nye omgivelser
Etterforskes etter ulveskremming
Sjå havørna på glattisen

05.02.09
Vil ha erstattet tap av jaktinntekt
Får ikke skutt gaupa i nord
Ikke justering, men elimenering

 04.02.09
Vil styrke innsatsen mot ulovlig ulvejakt
Kan felle flere jerv
Vurderte dynamitt for å få ut skadeskutt gaupe

03.02.09
Får felle ulv
Politianmelder bruk av fellingspremie
"Jeg sa at ulven er mer redd enn henne"
Dagny er skutt

02.02.09
40 elg felt i Rendalen
Sju gauper skutt første jaktdag i Hedmark
Årets første gaupe felt
Fire jerver skutt

31.01.09
Mistenkelig ørnedød
Melder Rogaland sau og geit til politiet
Kvotejakt på gaupe - en truet dyreart

30.01.09
Ingen avklaringom Osdalsulvene

29.01.09
Rendalen og ulv
SP vil skjerpe rovviltpolitikken

28.01.09
Kan skyte 119 gauper under kvotejakta

23.01.09
Forebygger tap av husdyr
Ingen løfter glemt
Alle klager på alt og alle

22.01.09
Ber Staten ta jerven
Staten kan skyte
Fanget i sin egen natur

21.01.09
Sporet fire ulver i snøen
Stor gaupeinteresse på Breidablikk

19.01.08
Skal felle 300 elger
Elgbestanden truet av ulv?
Populært jervejaktkurs
Vil få senket gaupekvota

16.01.09
Strid om gaupekvote

14.01.09
Fortløpende oversikt over lisensfelling av jerv
Rovdyrjakta igang
seks jerv skutt siste uken

09.01.09
Tviler på at jerven er synderen

08.01.09
Krangler om jervejakt
Forbod mot skotpremie  mot felt jerv

07.01.09
Møte i rovviltnemnda FM Buskerud

06.01.09
Vil felle 60 gauper    
Saksframlegg rovviltnemnda Hedmark
Ulvesaken henlagt
Kor mange gauper?
Skal felle 300 elg i Hedmark
Vil Hedmark ha færre eller flere elger?


02.01.09
 krav om å fjerne Osdalsflokken.

Urettferdig behandling
Nå har ulven blitt snillere
Vern Osdalsulvene

30.12.08
Er det vanlig å ha dørstokken 200 m unna huset i Sørskogbygda?

23.12.08
Har merket hannen i Osdalsflokken

21.12.08
Dusørpremie på jerv

20.12.08
Svar til Pål Steinhaug
Det er vel mye vi er enige om

18.12.08
Klager inn viltnemnda etter gaupejakt
Vurderer lisensjakt på ulv i Sverige

17.12.08
Ulv og sikkerhet
Få lam tatt av freda rovvilt
Rovdyra truer livskvalitet.. 

15.12.08
Nærkontakt med ulven

Nyansert bilde av årsaker til tap av lam på beite
Senterpartiets snuoperasjon
Lysere tider for ulven?

12.12.08
Feil å skylde på ulven
Ulvedrosje til skolen
Overvåkningskamera i skogen
Ulveparet sett nær 2000 rein
Markerer revir

10.12.08
Vil kontakte statsministeren i ulvesaken
Nok en hund drept av ulv

08.12.08
Ny strid om rovdyr
Enkelte tviholder kanskje på teorier fra "Løgnens Apostel"? 
Lindskov var også i media i sommer.
Har ikke innført ulv illegalt!
Massiv støtte til sterk naturvernlov

04.12.08
Hva er unormal adferd? 
Enda et tilfelle av unormal adferd?

04.12.08
Avviser Høyres rovdyrforslag
Kritisk til dagens rovdyrpolitikk
Ingen nye Østfoldulver
Rovdyrpolitikk
Ulveyngling med bismak

02.12.08
Ingen lisensjakt på ulv ennå

01.12.08
Rasende over støtte til ulvemotsand
For de som enda ikke har forstått det;
IKKE SLIPP BIKKJA LØS I OG I NÆRHETEN AV ULVEREVIR!

28.11.08
Ikke skyt bjørnen

27.11.08
Ulven lusker rundt hestene og kalvene
Reduserer gaupekvoten
Gi oss en lov som bevarer all norsk natur!


26.11.08
De dreper for mange
Kvotejakt på gaupe 2009
Ble det tatt hensyn til bestandsreduksjon?
Grunneiere vil tilby jervejakt

23.11.08
Ny brosjyre om rovdyr og kongeørn
Innst. S. nr. 59(2008 - 2009) ( Midlertidig)

22.11.08
Nei til lisensjakt på ulv i Sverige

21.11.08
Vil skyte bjørn i Vest-agder
Skremte bjørnen ut av vinterhiet

20.11.08
Med MYE penger kan man kjøpe holdninger, mener ordførere

19.11.08
Ny avtale verner rovfugl
Ingen ulvevalper ble født i 2007
Tapte 2 millioner i året på ulven

Gjerder holdt bjørn unna
Gir opp sauene

18.11.08
- Rovdyrgjerder  ikke hensiktsmessige(?)
Sauebønder kan tape erstatning
Trolig ulv ved Lillehammer
Gaupe-kvoten kan bli halvert

17.11.08
Bestandstall med lokal medvirkning
Så fire ulver i Ertemarka

14.11.08
Mann angrepet av bjørn i Sverige
Åpner for å felle flere rovdyr

13.11.08
Forslag til ny organisering av kvotejakt på gaupe
Artenes forsvinnelse
Tusenvis tatt av rovdyr
Norge - vårt dyrefientlige fedreland

11.11.08
Patetisk av Farstad

 10.11.08
Gaupene rørte ved noe i oss
Hund tatt av ulv
Vil ta ulv, bjørn, jerv og gaupe

06.11.08
Kritisk til Kleiva-avtale
Ulvespor i Bjelland

04.11.08
4,5 millioner til omstilling
Kleiva leier ut beiteretten

31.10.08
Yngling hos innvandret ulv
Tilbake til middelalderen
Noen liker ikke at man kommer med løsninger

30.10.08
Ikke mere ulv i vårt område
Innvandrer ulv har fått valper
Utestengt fra sau - satser på rugegg
Peiling avgjør ulvejakt

29.10.08
Over 200 ulv i Sverige(??)
Dette sier den siste rapporten til Skandulv(om antall ulver)
Kan bli kjøp av staten

28.10.08
Har mistet kontroll over ulven
, rypa, skogsfugl, osv...
Heftig ulvedebatt
Ulv spiste hund

Får 6 millioner for å slutte med sau

23.10.08
Umulig å skille rovvilt og sau(??)

22.10.08
Sier nei til utvidet bjørnejakt
Avviser klage på radiomerking

20.10.08
Norsk rovdyrpolitkk - et drapsvelde
Norges grep i rivdyrpolitikken

16.10.08
Nå Har politiet tatt jaktlisensen
Foreningen for utryddelse ute av budsjettet

15.10.08
Forsvunnet ulv funnet

10.10.08
Revisjon av IUCN`s rødliste
Meningen skal være å dempe - men reultatet blir økt konflik
Forskning i konfliktsonen

09.10.08
Brekk lover raskere rovviltuttak
Vil vente med flere gjerder
De rovdyrsikre gjerdene må utbedres

08.10.08
Statsbudsjettet er et grønt løft - men lovverket mangler
Ulv, ulv Unge Venstre
Hund angrepet av ulv 2
Hund angrepet av ulv 1
Rovdyrjegarar skal få betalt
Tidenes budsjettløft for naturmangfoldet i Norge
 Vil redusere tap avhusdyr og Tamrein

07.10.08
Siktet jeger på bjørnejakt

06.10.08
Fundamentalisme i rovdyrdebatten

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04.09

12 000 krav om vern av Osdalsulvene

Onsdag 1. april kl. 12 møter åtte miljø-, natur- og dyrevernorganisasjoner lederen for Stortingets energi- og miljøkomité, Gunnar Kvassheim, for å overrekke nær 12 000 opprop for særskilt vern av Osdalsulvene.

Rendalen kommune har anket vedtaket fra Direktoratet for Naturforvaltning, om at ulveflokken skal få leve inn for Miljøverndepartementet. Det ventes et politisk svar på anken før påske.Rendalen kommune har søkt om felling av ulvene i Osdalsreviret. Reviret ligger delvis i og utenfor det vedtatte forvaltningsområdet for ulv, men i vinter har ulvene kun vært sporet utenfor. Mye snø og mye elg kan være årsaken til at de holder seg mye i samme område. Rendalen er Sør-Norges største kommune i areal og har kun 2100 innbyggere. De har 29 sauebruk og ca. 3000 vinterfora sau. Det er ikke sauer på beite i de områdene Osdalsflokken holder til i.


Status for ulv i Norge i dag:

Osdalsflokken har intakt foreldrepar. De vil sannsynligvis yngle til våren.
I Kynnaflokken har man ikke kunnet dokumentere intakt foreldrepar.
Julussatispa var sporet med ny partner av finsk-russisk opprinnelse. SNO har foreløpig ikke klart å finne denne hannen under forsøk på merking, og det går rykter om at den er skutt mellom Elverum og Åmot.

Konklusjon:

Foreløpig er yngling av ulv i 2009 kun sannsynlig i Osdalsreviret. At denne flokken i stor grad oppholder seg utenfor forvaltningsområdet for ulv er av mindre betydning enn det overordnede mål om bevaring av ulv i Norge.

Undertegnede grupper og organisasjoner krever at Osdalsulvene blir strengt vernet.

Facebookgruppa for vern av Osdalsulvene har over 10 000 medlemmer

Underskriftskampanje

Organisasjonene bak er:
Rovdyr-allianse v/ Gerd Bækkelund og Leif Sørensen
WWF v/ Rasmus Hansson                 
Norges Miljøvernforbundet v/ Kurt Oddekalv          
NOAH – for dyrs rettigheter v/ Siri Martinsen
Norges Naturvernforbundet v/ Lars Haltbrekken      

Foreningen Våre Rovdyr v/ Yngve Kvebæk
Framtiden i Våre hender v/ Arild Hermstad
Fellesaksjonen For Ulv v/ Ener Borg


 

23.03.09
Underskriftskampanje for vern av Osdalsulvene
Les mere her

19.03.09
Russerulven antagelig skutt under gaupejakta mellom Elverum og Åmot.
Vet du noe av større eller mindre betydning, kontakt økokrim på  tlf 23 29 10 00
eller:
desken.okokrim@politiet.no

06.03.09
Russisk ulv får beskyttelse i Norge

11.02.09
Ny underskriftskapmanje:
Redd ulvene i Yellowstone

 
18.12.08
 Krever Osdalsflokken fjernet
  

 28.11.08
3 ynglinger av ulv i Norge
Deter imidlertid ingen grunn til å juble hvis antall valper er
 halvert og hvis man mangler et alfadyr i to av flokkene!
Les også:
Tre ulvefamilier har fått valper, men hvor   
 er foreldrene?


 20.11.08
Nå Ønsker også Engerdal å sko seg på ulvene
 Ordføreren i Engerdal(tidligere leder i rovviltnemnda i Hedmark)Reidar Åsgård
 syntes at kommunen skal få ekstra midler til kommunale sysler fordi det er en        
 belastning å ha ulv i området. 
Om Engerdal kommune.
 
 Nå finnes det jo nesten ikke ulv i Norge, så så stor belastning kan det vel ikke bli 
 med store arealer pr innbygger?

 Med grådige ordførere som har funnet seg et pressmiddel for å få en bedre  kommuneøkonomi, bør man kanskje se nærmrer på hvordan man både skaper 
 og demper konfliktnivået ved å åpne den statlige pengesekken.
 Alle forebyggende tiltak i dag, bør ha mening som langsiktige virkemidler

 

30.10.08 
Nå varsles det om ulvejakt i vinter. - Vel og merke hvis Osdalsparet har over 50% av sitt tilhold innenfor ulvesonen.
I fjor ble det kjempet for å skyte Osdalsparet hvis de hadde mesteparten av  sitt tilhold på utsiden av sonen.
I  Rendalen vil man ikke ha ulv av prinsippmessige årsaker. Rendalsulvene er Norges fredeligste ulver, men nemnda streber etter å få skutt dem ut - innenfor eller utenfor sonen - uavhengig av hvor mange ulver som finnes i Norge. En eller 10 ulv i landet - skyte vil de.
Leder i Senterpartiet i Hedmark og Leder i rovviltnamnda - Regner med at han jobber mot samme mål: Lite rovdyr og null ulv! Når det eneste nemndene er opptatt av, er å skyte maksimalt av rovdyr så fort de får myndighet, så er det vel på tide å spørre seg om hva de har å gjøre i en forvaltning av fredete arter? - Naturvernere har lurt på det hele tiden. Hvor blir det av vernet? Fjern rovviltnemndene - særlig dagens sammensetning av innbitte rovviltmotstandere!

 

10.07.08
Litt om Rendalen kommune- som absolutt ikke vil ha ulv. Man kan jo spørre seg hvordan denne kommunen havnet utenfor ulvesonen?

"Rendalen kommune har ca. 2100 innbyggere. Rendølene har det romslig rundt seg - Rendalen er nemlig den største landkommunen i Sør-Norge med sine 3178 kvkm. Her er det nok av fjell og skog og vatn!"

Rendalen med sine enorme arealer har ca 29 sauebruk og i underkant av 3000 vinterfôra sau. Ingen av disse sauene har tilhold på utmark i Osdalsflokkens revir.
Vi registrerer at bruk som er til salgs ligger fra 2 - 3 millioner kr i utkantstrøk som Rendalen. Hvor mye penger denne kommunen har fått i "forebyggende tiltak" skal vi komme tilbake til. Men, sikkert er det, at det burde vært nok til å verne alle sauer på individnivå, oppsett av rovviltsikre gjerder eller å kjøpe ut de fleste sauebønder fra bruket! Hva er pengene brukt til?


Vil ha 7 millioner i kompensasjon!

04.07.08
Antall betingede fellingstillatelser for rovvilt

Sterk nedgang i bestand av ulv i Norge

25.06.08
Venter på nødvergerett.
Se hva vi har skevet om nødvergerett og om dagens mulighet til å utnytte denne, på side 6 og 7. Etter at man utvidet denne retten i Sverige, har det gått med påfallende mange hunder i ulverevir. Bør man ikke ta høyde for kynisme før man letner på lover og regelverk? Bør sauer gå på utmark og hunder løpe løse i rovviltområder?

 
13.06.08
Følg med på fellingsvedtak

22.05.08
Redusert bestandsstørrelse og lavere overlevelse for jerv i Sør-Norge


03.06.09
Kan Svenske myndigheter åpne for storjakt på ulv i følge EU medlemskapet? - Og så i 2010 da man skal stoppe tapet av biologisk mangfold!
Er 220( Svenske + Norske) ulver nok til å opprettholde en levedyktig/bærekraftig bestand?

Svenskene ønsker nå å begrense bestanden til 210 ulver, og åpner  for ulvejakt allerede i vinter.
De ønsker også å bruke den Norske forvaltningsmodellen der lokale styringsgrupper skal få ansvaret. Nå har jo regionale nemnder og lokal "konfliktdemping" virket helt mot sin hensikt i Norge, så det spørs vel om dette vil hjelpe på svenskesiden av grensen?
Les mer her