Rovdyr Allianse

Meny

Hjem
Forvaltning
Internasjonale avtaler
Feil med rovviltpolitikken
Forvaltningspraksis
Utnyttelse av nødvergeretten
Nødvergeretten fortsettelse
Strategi
Stortingsvalg
Nyheter
Kontakt
English
Bern Convention 
Det vi mener 
Miljøverndepartementet


Bilder: © Rovdyr-Allianse

 

Utnyttelse av nødvergeretten

Kåre Kleiva var et av sommerens  eksempler på en håpløs rovviltpolitikk (2007)
 
 
 
Rendalsbønder har vunnet sak i Høyesterett over mattilsynet om beiterett. Mattilsynet kan kun kreve sauene ned fra utmark i akutte tilfeller (etter rovdyrangrep) og ikke over lengre perioder.
 
Kåre Kleiva vant over mattilsynet i Tingretten. Mattilsynet kunne ikke nekte han å sette ut sau i Julussa reviret - og det selv om stedet er konstant akutt!
 
Kåre Kleiva satte ut 300 sauer i Julussareviret (1 av 2 ynglende ulverevirområder etter forrige telling) sammen med gjetere/jegere med gevær. Sauene ble holdt samlet i området med fôring, og gjetere som satt i vaktbu for å skyte ulv/rovdyr som måtte dukke opp. På denne måten tok de en hannulv (alfahannen) i "nødverge". 

Ble sauene brukt som levende åte?
Gjeterne/jegerne satt inne i en bu slik at ulv/rovdyr vanskelig kunne få ferten av menneske. Det ble også brukt lyddemper på våpnene som ble brukt. Dette er lite gunstig hvis man vil bruke våpen til skremmeskudd.
Ulvene vil  bare kjenne sauelukt når gjeterne er inne/i ly og ikke vegre seg for å nærme seg eller angripe sau. Med så mange sau i et revir er det umulig for ulvene å ikke bli tiltrukket av sauene.
Bua var ved allmenn ferdselsveg, med sauene på beite/fôringsplass på andre side av veien. Det var flere poster og fôringsplasser i området.
 
Vil man gjete sauene på en måte som holder ulvene borte, må man være ute slik at ulven får en sjangs til å kjenne ferten av menneskelukt.
Måten gjetingen blir gjort på kan være en metode man bruker hvis man ønsker å skyte ulv og ikke bare skremme den bort.
 
Mange sauer ble drept og skadet hos Kåre Kleiva. Mattilsynet vegret seg alikevel for å befale sauene ned fra området etter saken i Tingretten.
Vi har  selv vært i området. Det ble avfyrt flere skudd mens vi var der. Et skudd som jegerne inrømmet å ha avfyrt (for å sjekke om  vi kom - som de sa) og to i det fjerne. Dette var midt på natta hvor det ikke er normalt at folk er ute og løsner skudd. Disse hendelsene er innrapportert til SNO.
 
Det ble tatt mange telefoner til SNO, Mattilsyn, Økokrim, DN, Høyskolen i Hedmark osv..  Alle instanser følte seg maktesløse, men MD som sitter som øverste instans var den som burde sørget for snarlig handling.  Hvem ellers hadde fullmakt til å foreta seg noe her? Burde ikke både sauer og ulv vernes? Sauen mot skader og lidelser, og ulvene mot utryddelse?
 
Sauene led. Det blir drept og skadet sau i området omtrent hver dag.
 
 
Det totale tapet regnes med å ha kommet opp mot ca 98 dyr!
 
Hvorfor har man ikke pålagt kommunene som har, og skal ha rovvilt, å tilrettelegge beredskapsbeite for de som ikke kan benytte egen utmark? Og hvorfor er det ikke automatikk i å inspisere såkalte rovviltsikre gjerder som man får statstøtte for? - Mange av disse gjerdene har slettes ikke vært sikret godt nok!
 
 
 
Linker: