Rovdyr Allianse

Meny

Hjem
Forvaltning
Internasjonale avtaler
Feil med rovviltpolitikken
Forvaltningspraksis
Utnyttelse av nødvergeretten
Nødvergeretten fortsettelse
Strategi
Stortingsvalg
Nyheter
Kontakt
English
Bern Convention 
Det vi mener 
Miljøverndepartementet


Bilder: © Rovdyr-Allianse

 

Nødvergeretten fortsettelse

Alt om kleiva saken i østlendingen
 
 
 
Beiterett: Man kan regulere områder til revir, på lik linje som man regulerer områder til andre ting, som f.eks. industri og utbygging. Der mister man automatisk beiterett.
Staten bør kjøpe området, og løse bonden fra utmarka!
 
Gjeting: Man må ikke bruke skarpskyts for å gjete. Skal man beholde skyheten til rovdyra holder det med menneskelig  tilstedeværlese med lukt, lyd og eventuelt smerte i form av gummikuler, paintball elller annet som ikke skader, men  bare påfører smerte. Et dødt dyr er ikke et skydd dyr. Den bringer ingen erfaring videre til etterkommere, men det gjør derimot et skremt dyr.
Skarpskyts ved gjeting inne i et revir som ligger innenfor fastsatt rovdyrsone bør bli forbudt!
 
Nødverge inne i revir: Å slippe husdyr inn i revirområder bør bli på eget ansvar. Ingen skadefelling av rovdyr eller erstatning for rovdyrdrepte husdyr inne i revirområder. Inni revirene er det rovdyra som skal ha sterkest vern!
Skal man absolutt benytte beiteretten inni revirer bør man benytte nattkve og bruke gjeting uten skarpskyts.
(Beiting i rovviltrevirer vil avta av seg selv, hvis retten til erstatning, nødverge og skadefelling av rovdyr opphører inne i revirområdene)
 
Nå er det kanskje flere som undrer seg om det er satt i gang en handlingsplan for Kleivas sauer i Julussdalen for neste beitesesong? Han har fått dekket inngjerding på setra  han selv eier, men han har  også beiterett på utmark hos andre grunneiere, og beiteretten der vil han med bondelaget i ryggen kjempe hardt for.
Nå er det vel ment sånn at noen steder har sau sterkest vern, og andre steder skal rovdyra ha sterkest vern. Hvem skal ha sterkest vern i Julussa?
Og hvem får sterkest vern hvis sau blir satt ut i reviret med "planlagt nødverge" for å skyte rovdyr?
 
 
Nødvergeretten må innskrenkes i de områdene rovdyra skal ha sterkest vern - ikke utvides.
Endringer er tatt i Julussdalen:
Kleiva har fått midler til å omstille drifta. Han går over til rugeegg.  Staten "leier" utmarka for en 20 års periode.
 
Linker: