Rovdyr Allianse

Meny

Hjem
Forvaltning
Internasjonale avtaler
Feil med rovviltpolitikken
Forvaltningspraksis
Utnyttelse av nødvergeretten
Nødvergeretten fortsettelse
Strategi
Stortingsvalg
Nyheter
Kontakt
English
Bern Convention 
Det vi mener 
Miljøverndepartementet


Bilder: © Staffan Widstrand: http://www.staffanwidstrand.se/

 

Strategi

 

Dagens rovviltpolitikk er håpløs - det er alle enige i. Vi trenger forandringer, men i hvilken retning?

Ved antall ynglinger som er bestemt at vi skal ha av hver art, oppnås ikke bærekraftige bestander.
De fastsatte målene er såvidt nådd ved jerv og gaupe, men ved bjørn og ulv har vi langt igjen. Ulvestammen er halvert fra 2006 - 2007, og vi gikk fra 2 ynglinger til 0!

Status: ulv i skandinavia 2006/2007   

og 2005/ 2006
          


Antall husdyr tapt til rovdyr stiger. Det til tross for at det er en mannsalder siden rovdyrene ble fredet. Man skulle vel trodd at man hadde samlet såpass med erfaringer at man hadde klart å skjerme husdyra fra rovdyra.
Rovdyr og husdyr på utmark i samme område er ikke forenelig. Rovdyr spiser sau, som er et særdeles lett bytte.

SP, Bondelaget, jegere, skogeiere og andre med særinteresse som går på tvers av det at det finnes rovdyr, ønsker rovdyra bort. Bonden må endre driftsformen "sau på utmark" i utsatte områder - det ønsker han ikke!
Jegeren skylder på mindre elgkvoter, Skogeieren får ikke solgt jaktkort - skjønt; elgen ødelegger plantefeltet!
SP er "bøndenes parti". Og selvsagt; Ellers så finnes det endel mennesker som har et rovvilthat ganske ubegrunnet (de er ikke selv berørte) ikke så ulikt rasister, som syntes mørkhudede passer best utenfor våre landegrenser. Der oppvigleri, fryktspredning, og bunnløse argumenter har en stor rolle i enkelte samfunnsgrupper.

Fellesnevneren for rovdyrmotstanderne: Folkeaksjonen ny rovviltpolitkk`s målsetting.

Offerlammene
Bondelagets rovdyrbløff

Hva skal man gjøre for å minske konfliktene?
Regjeringens innsats for å "dempe konflikten"
Hvis sauen skal få gå på utmark - selv innenfor den "differensierte" delen av sonen, der man har sagt at rovdyra skal få "proritering"; Hvordan forhindrer man da sauetap i store mengder, uten å fjerne rovdyra?
Nå skal det komme et nytt lovforslag på høring angående dyrevelferd, der man ville nekte bønder å slippe ut sau på utmark der sauen vil være i en konstant akutt faresituasjon.

Høringsbrev - regjeringen
Bønder frykter for beiteretten
Lovforslag truer bygdesamfunn
Kroken på døra

Men, ettersom bøndene skriker om at dette vil medføre verdens undergang, kan det virke som at dette blir fjernet:

Endrer lovforslag

Med en ubetinget beiterett, som gjør at man kan slippe sauer inn i ulverevirene sammen med en eventuell utvidet nødvergerett (med fare for angrep), vil det det blir enda enklere å gå på "nødvergejakt", for de som ikke skyr noen midler i kampen mot rovdyra!
Fellesnevneren for rovdyrmotstanderne (Folkeaksjonen ny rovviltpolitkk) Ønsker ny nødveregerett nå!

Hvor blir det av rovviltvernet?

Linker:

Folk frykter for sitt eget liv
Politiet sjekker bilnummer og navn

Sporer ulv, jager ulvejegere

 Søknad om å forlenge elgjakta

-25 ulver blir ulovlig drept hvert år

Skal man tillate lovløse tilstander hos grupperinger hvor lovverket ikke passer med hverken meninger eller livsstil - og i tillegg forenkle metodene, som å forlenge jakttid?

Historie fra Nes og Aurskog - Høland:
Kriminell ulvejakt i Aurskog - Høland
10 ulver ulovlig drept
3 oppsynsmenn i Nes har sakt fra seg sine verv

17.04.08
Ny rovviltpolitikk nå!

31.03.08
Full ulvekrig

31.03.08
Jobber videre for ny rovdyrpolitikk

Lovforslag: Ny dyrevelferdslov

Bondelaget mener at rovdyra må forvaltyes slik at dyreholdet(utmarksbeite) er mulig

Gjerderett og beiterett


BondelagetNorges jeger og fiskerforbund 


Småbrukarlaget 


Folkeaksjonen Ny rovviltpolitikk